ROADS – CONSTRUCTION
Rodal

PERCOLATED ASPHALT MIX

DESCRIPTION

Rodal sa skladá z asfaltovej zmesi s otvorenou štruktúrou, ktorá
obsahuje 20 – 25 % vzduchových medzier a zálievkovej
cementovej malty gravitačne injektovanej do medzier.
Injektovaná zmes má vynikajúce vlastnosti a odolnosť voči
statickému a dynamickému namáhaniu, ktoré spôsobuje veľmi
veľké, agresívne a intenzívne dopravné zaťaženie pomalou
jazdou vozidiel.

APPLICATION

Rodal® is mainly applied outdoors, in the following areas:

- heavy storage and aggressive material handling areas such as wharf, rail and aircraft unloading docks for example,

- slow traffic and bus lanes (corridors, stations, bus terminals, etc.).

Rodal® is mainly applied indoors, for the following areas: hangars, factories, warehouses, garages, workshops, supermarkets etc.

To download: