Nosníky IST-EN-08

POPIS

Nosníky typu IST-EN/08 sú vopred predpäté prefabrikáty tvaru „I“ vyrobené podľa typového podkladu, prípadne podľa projektovej dokumentácie, určené na výstavbu spriahnutých vodorovných konštrukcií.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Vopred predpäté nosníky a nosníky s kombinovaným predpätím sa používajú ako vodorovné nosné konštrukcie cestných a diaľničných mostov s monoliticky spriahnutou doskou s možnosťou návrhu mostov o šikmosti 90° až 45° o jednom alebo viacerých poliach. Jedná sa o variabilný systém, ktorý mimo rámec katalógového usporiadania prvkov pri vopred predpätých nosníkoch, umožňuje navrhnúť prakticky ľubovoľnú dĺžku nosníka v rozmedzí 15 až 32m, s výškou nosníka 1,0m, 1,2m alebo 1,4m a ľubovoľnú skladbu v priečnom reze s osovou vzdialenosťou nosníkov 750 až 1500mm.

na stiahnutie: