Články

<Enter category description>
37-48 z 93 výsledkov

Bezpečný podnik

Od 22. októbra 2019 patrí aj náš COLAS Slovakia, a.s. medzi 11 slovenských firiem, ktoré sa môžu pýšiť osvedčením „Bezpečný podnik.“ V rámci konferencie „Kultúra bezpečnosti“ v Bratislave organizovanej Národným inšpektorátom práce si ho za nás všetkých prevzal Manažér BOZP Maroš MOSNÝ spolu so svojím tímom bezpečnostných technikov: Anny Kurjanovej, Emílie Malatincovej a Pavla Krákoru.

Viac ... »

Obytná zóna Lorinčík–Háje: súhra dvoch závodov

Prevziať koordináciu novej fázy projektu po zhotoviteľovi, ktorý zastrešoval predošlú fázu, je niečo, s čím COLAS už má – hlavne na východe Slovenska – pomerne bohaté skúsenosti. Spomeňme Ecopoint či Zelenú stráň. Nadväzovať na niečo si však vždy vyžaduje špeciálne úsilie a zvláštne nasadenie. Platí to aj pre developerský projekt firmy Cere Invest – obytná zóna Lorinčík-Háje na západnom okraji Košíc.

Viac ... »

Naša stavba roka

Určite patrila medzi vlajkové lode slovenského COLASu posledných dvoch rokov. Veď preto sme rekonštrukciu Mierového námestia v Trenčíne prihlásili do prestížnej a už tradičnej celoslovenskej súťaže Stavba roka, organizovanej združením ABF Slovakia.

Viac ... »

Maglovec: nové stromy už rastú

Dvadsať nových stromov vyrástlo na okraji pozemku spoločnosti IS-Lom. Areál magloveckého andezitového lomu tieto dreviny nielen skrášlia, ale prispejú aj k nižšej prašnosti okolia, vrátane častí priľahlej obce Vyšná Šebastová.

Viac ... »

37-48 z 93 výsledkov