Cesta hodná pamiatky UNESCO


V tomto roku sa to konečne zmenilo. Obec Ochtiná získala na opravu cesty aj príspevok od úradu vlády. Realizácie diela sa ujalo gemerské stredisko závodu Cestné staviteľstvo Východ. Dĺžka rekonštruovaného úseku, 1 200 metrov, predstavuje v plošnom vyjadrení 6 000 m2.
Práce by mali byť ukončené ešte v júni. „Prebiehajú plynulo, za úplného uzatvorenia dopravy pre motorové
vozidlá, nie sme teda nijako obmedzovaní,“ vraví Zoltán Škvareniak z gemerského strediska. „Sezóna sa iba rozbieha, takže jaskyňu ešte nenavštevuje veľa turistov. A tí, čo prídu, sú ohľaduplní a dbajú na svoju bezpečnosť.“
Rozpočet diela je takmer 150 tisíc eur bez DPH.