KFA - Košická Futbalová Aréna

Výroba a montáž prefabrikovaného skeletu pre hlavnú tribúnu, tribúnu A a C

Avastav KFA
súkromný
vo výstavbe
2019
Pozemné stavby
1 000 000 € - 5 000 000 €