Obytný park Lorinčík Háje

Výstavba obytného komplexu- trojpodlažných bytových domov a radovej zástavby vrátane dopravnej infraštruktúry a podzemných inžinierských sietí

Cere Invest
súkromný
vo výstavbe
2018
Pozemné stavby
nad 5 000 000 €