Obytný park Lorinčík Háje

Výstavba obytného komplexu- trojpodlažných bytových domov a radovej zástavby vrátane dopravnej infraštruktúry a podzemných inžinierských sietí