Rekonštrukcia kúpaliska ČH v Košiciach

Obnova mestského kúpaliska s cieľom zachovať autentickosť existujúcich objektov národnej kultúrnej pamiatky, obn