Výrobná hala a AB Zeelandia, Rozhanovce

Stavba novej dvojposchodovej budovy zloženej z pekárne, cukrárne, skladu potravín, sociálnych zariadení, šatní a školiacich miestností; príjazdová komunikácia a spevnené plochy, realizácia trafostanice vrátane rozvodov plynu, vodovodu a kanalizácie, terenne a sadové úpravy