CESTY - VÝSTAVBA
Betoflex

ÚČELNE ZLOŽENÁ ASFALTOVÁ ZMES
DO PODKLADNÝCH VRSTIEV

POPIS

Betoflex® je horúca asfaltová zmes s vysokou mechanickou pevnosťou a zvýšenou odolnosťou proti šmykovému namáhaniu, ktorá sa používa na zhotovenie obrusnej vrstvy alebo spevnenie krytu existujúcich vozoviek a manipulačných plôch.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Zmes Betoflex sa používa na zhotovenie obrusnej alebo ložnej vrstvy na spevnenie, prekrytie existujúcich vozoviek a nových konštrukcií. Dokonale odoláva tangenciálnemu napätiu, ktoré vzniká v jazdných pruhoch s ostrými zákrutami alebo napríklad v kruhových objazdoch. Zmes Betoflex sa využíva pri výstavbe komunikácií s veľmi vysokou dopravnou intenzitou, ako sú vzletovo-pristávacie dráhy, vojenské výcvikové priestory, mostné vozovky Betoflex sa môže používať na zhotovenie povrchov logistických centier a vyhradených jazdných pruhov pre pomalé vozidlá a ťažkú dopravu (autobusy).

na stiahnutie: