CESTY - VÝSTAVBA
Colclair


FARBA JE ŽIVOT

POPIS

Colclair ® je produktový rad bezfarebných alebo farebných náterov vyrobených zo syntetického spojiva Bituclair .

Spojivo Bituclair ® sa používa na výrobu horúcich aj studených asfaltových zmesí a emulzných zmesí vhodných na povrchovú úpravu alebo zhotovenie asfaltových mikrokobercov.

Colclair ® prispieva k skrášleniu prostredia a vylepšuje estetický vzhľad a bezpečnosť plôch v mestských a mimomestských zónach farebným rozlíšením jazdných pruhov (cyklistických chodníkov, chodníkov pre peších).

MOŽNOSTI POUŽITIA

Technológia Colclair sa používa najmä pri výstavbe:

- konštrukcií s bezpečnostnou a ochrannou funkciou, ako sú priechody, cyklistické chodníky, parkoviská, jazdné pruhy vyhradené pre autobusy, odstavné pruhy, dopravné ostrovčeky, tunely a podzemné dráhy, vstupy do mestských aglomerácií, okolie križovatiek, atď.

- objektov mestskej zástavby, ako sú chodníky pre peších, školské dvory, verejné priestranstvá, železničné nástupištia, pochôdzne plochy, ihriská a športoviská, značkované chodníky a príjazdové cesty

na stiahnutie: