CESTY - VÝSTAVBA
Coldraine


BEZPEČNE V DAŽDI
 

POPIS

Coldraine® je asfaltová zmes s vysokým obsahom medzier, ktoré umožňujú rýchly odtok zrážkovej vody z povrchu vozovky. Zlepšuje sa tým adhézia medzi pneumatikami a vozovkou, skracujú sa  brzdné dráhy, zabraňuje sa rozstrekom vody z povrchu, tiež aj tvorbe hmly (aerosólu) a nepríjemnej žiary od prichádzajúcich vozidiel. Všetko pre komfort a bezpečnú jazdu.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Coldraine je vhodný na zhotovenie obrusnej vrstvy vozovky s rôznou intenzitou dopravy, vrátane diaľnic, s potrebou
odvedenia vody z:

- vozovky s vysokým dopravným zaťažením a rýchlostných
komunikácií
- vozovky so strmým stúpaním/klesaním
- miest, v ktorých sa zdržiava voda (zmena pozdĺžneho alebo priečneho sklonu, atď.)

na stiahnutie: