CESTY - VÝSTAVBA
Megabase

ÚČELNE ZLOŽENÁ ASFALTOVÁ ZMES
DO PODKLADNÝCH VRSTIEV

Megabase

POPIS

Megabase ® je horúca alebo nízkoteplotná asfaltová zmes hrubej zrnitosti (0/31,5 mm príp. 0/0,40 mm) vhodná na zhotovenie vysoko namáhaných podkladových vrstiev vozovky. Originálna receptúra zmesi Megabase ® sa vyznačuje výrazne zrnitým skeletom, ktorý je zárukou jej vysokej mechanickej odolnosti a nízkemu ekologickému
dopadu. Ako spojivo sa používa cestný asfalt. Zmes Megabase ® sa ľahko zhutňuje, čo vedie k nízkej medzerovitosti. Prítomnosť hrubého kameniva prispieva k dobrej odolnosti voči trvalým deformáciám.
Zastúpenie recyklovaného materiálu v receptúre zmesi Megabase ® je zárukou vysokej ekologickej hodnoty výrobku.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Zmes Megabase ® sa používa na zhotovenie spodných vrstiev podkladu pri výstavbe letísk, logistických centier, terminálov intermodálnej prepravy a železničných nástupíšť.

Zmes sa používa aj na zhotovenie ďalších konštrukcií cestnej infraštruktúry s rôznym dopravným zaťažením, ako sú vyhradené jazdné pruhy, pruhy pre ťažké nákladné vozidlá, pruhy pre pomalé vozidlá alebo statická doprava.

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...