CESTY - VÝSTAVBA
Megabase

ÚČELNE ZLOŽENÁ ASFALTOVÁ ZMES
DO PODKLADNÝCH VRSTIEV

Megabase

POPIS

Megabase ® je horúca alebo nízkoteplotná asfaltová zmes hrubej zrnitosti (0/31,5 mm príp. 0/0,40 mm) vhodná na zhotovenie vysoko namáhaných podkladových vrstiev vozovky. Originálna receptúra zmesi Megabase ® sa vyznačuje výrazne zrnitým skeletom, ktorý je zárukou jej vysokej mechanickej odolnosti a nízkemu ekologickému
dopadu. Ako spojivo sa používa cestný asfalt. Zmes Megabase ® sa ľahko zhutňuje, čo vedie k nízkej medzerovitosti. Prítomnosť hrubého kameniva prispieva k dobrej odolnosti voči trvalým deformáciám.
Zastúpenie recyklovaného materiálu v receptúre zmesi Megabase ® je zárukou vysokej ekologickej hodnoty výrobku.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Zmes Megabase ® sa používa na zhotovenie spodných vrstiev podkladu pri výstavbe letísk, logistických centier, terminálov intermodálnej prepravy a železničných nástupíšť.

Zmes sa používa aj na zhotovenie ďalších konštrukcií cestnej infraštruktúry s rôznym dopravným zaťažením, ako sú vyhradené jazdné pruhy, pruhy pre ťažké nákladné vozidlá, pruhy pre pomalé vozidlá alebo statická doprava.