Optibase


KONŠTRUKCIA NA MIERU ZA NÍZKU CENU

POPIS

Optibase je vysokokvalitná asfaltová zmes vhodná na zhotovenie nosných vrstiev vozovky. Vďaka optimalizovanému zloženiu je možné výrazne znížiť hrúbku konštrukcie vozovky v porovnaní s klasickými asfaltovými zmesami až o cca 25-50 % (podľa ďalších okrajových podmienok – deformačné charakteristiky podložia, teplotný režim a dopravné zaťaženie). Z hľadiska mechanických vlastností Optibase prekonáva všetky štandardné triedy cestných základových asfaltov. Za nižšiu cenu ponúka štrukturálne vlastnosti na úrovni porovnateľnej s asfaltovými zmesami s vysokým modulom tuhosti.

VÝHODY

  • Optimalizovaný návrh zmesi výrazne znižuje hrúbku jednotlivých
  • vrstiev, a tým znižuje aj hĺbku frézovania alebo zemných prác
  • Stredný až vysoký podiel recyklovaného kameniva
  • Optibase môže byť vyrobený za tepla alebo za horúca so zachovaním
  • rovnakej úrovne vlastností
  • Optimálna spotreba energie a emisií skleníkových plynov
  • Šetrenie neobnoviteľných prírodných zdrojov

na stiahnutie:

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...