CESTY - VÝSTAVBA
Optibase


KONŠTRUKCIA NA MIERU ZA NÍZKU CENU

POPIS

Optibase je asfaltová zmes vhodná na zhotovenie podkladových vrstiev vozovky, ktorej návrh optimalizuje modul tuhosti a únavové vlastnosti pre redukciu hrúbok podkladovej alebo ložnej vrstvy pri použití tradičných materiálov. Optibase umožňuje úspornú úpravu  konštrukcie vozovky s podobnými vlastnosťami, ako majú asfaltové zmesi s vysokým modulom tuhosti. Produkt je príkladom zodpovedného prístupu a záujmu skupiny Colas o trvalo udržateľný rozvoj.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Zmes Optibase je navrhnutá s vysokou odolnosťou voči
namáhaniu, ktorému je vystavený podklad cestných vozoviek všetkých druhov dopravného zaťaženia, vrátane logistických a priemyselných prevádzok, prístavísk a letísk.

na stiahnutie: