CESTY - VÝSTAVBA
Optigrave

EFEKTÍVNE BETÓNOVÉ PARKOVISKÁ, SPEVNENÉ
PLOCHY A VOZOVKY

POPIS

Optigrave® je technológia výroby a realizácie betónových vozoviek
všade tam, kde využitie tzv. slipform technológie nie je možné
alebo efektívne. Zmes je svojou optimalizovanou receptúrou
uspôsobená na ukladanie finišermi a vďaka špeciálnej úprave
povrchu zabezpečuje štandardné vlastnosti a životnosť zodpovedajúcu krytom typu CB III. Optigrave® je ideálnou voľbou
pre odstavné, manipulačné a manévrovacie plochy s premenlivými
sklonmi alebo pre konzervatívnych klientov preferujúcich betónové
vozovky avšak s požiadavkou na rýchlu realizáciu a včasné zaťaženie.

MOŽNOSTI POUŽITIA

- Optigrave® sa ukladá použitím finišera na spravidla nestmelené podkladové vrstvy. Pre zlepšenie miestnej rovinnosti krytu sa odporúča zhotovenie tzv. lankodráhy.
- Ukladať sa môže ako jednovrstvový aj dvojvrstvový kryt.
- Ukladať sa môže do debnení/pevných bočníc alebo bez nich. Ak sa ukladá bez debnenia, voľné okraje sa po zatvrdnutí betónu odrežú.
- Po uložení sa Optigrave® zhutní na predpísanú objemovú hmotnosť a začína sa povrch mechanicko-chemicky upravovať.
- Podľa podmienok prostredia sa zvolí čas, kedy sa v obvyklých rozstupoch narežú kontrakčné škáry.

- Finálna požadovaná makrotextúra sa dosahuje najčastejšie striážou.
- Takto zhotovený betónový kryt sa ošetruje proti strate vlhkosti ochrannými nástrekmi.
- Denná kapacita pokládky (v závislosti od premenlivosti sklonov, vzdialenosti od 2 betonárky a logistike staveniskovej dopravy) sa uvažuje od 1500 do 2000 m2.

na stiahnutie: