CESTY - VÝSTAVBA
Scintiflex


HRA SO SVETLOM

POPIS

Scintiflex je nový druh asfaltovej zmesi, ktorej súčasťou sú i drvené kúsky zrkadlového skla, aby povrchová úprava odrážala svetlo. Prispieva k vizuálnemu rozlíšeniu rôznych častí komunikácií, lepšej bezpečnosti na cestách a estetickému vzhľadu reprezentačných a turisticky atraktívnych lokalít.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Lesklý efekt zmesi Scintiflex prispieva k lepšiemu rozlíšeniu jednotlivých častí vozoviek v porovnaní s plochami z bežných asfaltových zmesí.

Scintiflex zvyšuje pozornosť používateľov komunikácií a je
vhodným vodiacim prvkom najmä v priestoroch križovatiek, kruhových objazdov, obrubníkov, a pod.