Filigránové dosky

POPIS

Filigránové stropné panely sú min. 50 mm hrubé železobetónové stropné dosky, ktoré v sebe spájajú funkciu nosnej konštrukcie a strateného debnenia. Statický návrh sa tvorí vždy na konkrétnu zákazku, čím sa zaručí maximálna hospodárnosť vystuženia. Vlastnosti filigránového stropu sú zhodné s monolitickým stropom, realizácia je ale omnoho rýchlejšia a jednoduchšia. Nie je potrebné zhotovovať debnenie ako pri monolitickom strope. Spodný povrch panelov je hladký, povrchová úprava je veľmi jednoduchá a rýchla (stierkovanie).

MOŽNOSTI POUŽITIA

Filigránové stropné dosky sa používajú pre vytváranie spriahnutých železobetónových stropných konštrukcií. Konštrukcie sa skladajú z prefabrikovanej časti (železobetónová prefabrikovaná doska hrúbky 50 -70 mm s vyčnievajúcou výstužou pre spriahnutie) a z monolitickej časti (monoliticky dobetónovaná vrstva stropnej konštrukcie v hrúbke podľa projektu). Vzájomné spolupôsobenie (spriahnutie) oboch častí konštrukcie zaisťujú priestorové priehradové výstužné prvky vyčnievajúce z dosky. Šmykové napätia prenáša vlastný styk monolitickej a prefabrikovanej časti.

Doporučené použitie: stropné konštrukcie obytných a občianskych budov, rodinných domov apod.

na stiahnutie: