LEGO Bloky

POPIS

LEGO BLOK je masívna prefabrikovaná betónová konštrukcia pravouhlých tvarov s výstupkami (na hornej hrane) a ústupkami (na dolej hrane - ložnej ploche). Koncový (vrchný) diel steny je možné vyhotoviť aj bez výstupkov.

MOŽNOSTI POUŽITIA

- gravitačná oporná stena - múr
- oporná stena - priemysel (skládky sypkých materiálov - uhlie, ruda, kamenivo, ...)
- oporná stena - poľnohospodárstvo (silážne jamy, ...)
- oporná konštrukcia terénnych úprav
- spevňovanie svahov a brehov

na stiahnutie: