PROTIHLUKOVÁ STENA

POPIS

Protihlukové steny sa tvoria z protihlukových panelov zhotovených z cemento-trieskových tvaroviek a soklových panelov zo železobetónu, ktoré sa následne vkladajú medzi stĺpy a tým vytvárajú protihlukovú stenu.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Protihlukové clony sú stavebno-technické diela, ktorých účelom je znížiť hlukovú záťaž v dotknutom okolí pozdĺž cestných komunikácií. Protihluková clona predstavuje zariadenie na zníženie hluku, zabraňujúce priamemu prenikaniu zvuku z cestnej dopravy. Vo väčšine prípadov sa požaduje zníženie na úroveň požadovanú príslušnými právnymi predpismi.

na stiahnutie: