Rámové priepusty IZM

POPIS

Prefabrikáty sa používajú na výstavbu hranatých kanalizačných zberačov, potokov a menších korýt riek pre nadnásyp od 6,0 m do 12,0 m.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Stavajú sa v miestach kríženia pozemnej komunikácie s vodnými tokmi, umelými kanálmi, roklinami, a pod. Tieto rámové priepusty sú určené najme ako priepusty pod cesty a je možné ich vyrábať pre rôzne zaťaženia cestnej dopravy.

na stiahnutie: