Rímsové prefabrikáty RP-99

POPIS

Rímsový prefabrikát sa používa na vytvorenie zvislej časti poloprefabrikovanej rímsy mosta. Povrch dosiek je so zvislých rastrom.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Univerzálne prefabrikované mostné rímsy zo železobetónu RP sú hutnené železobetónové prefabrikáty doskového tvaru. Prefabrikáty mostných ríms sú navrhnuté pre konštrukcie poloprefabrikovaných mostných ríms ako nenosné prvky, ktoré prenášajú len svoju vlastnú tiaž. Plnia funkciu okapových nosov mostných objektov. Prefabrikáty mostných ríms je možné tvarovo prispôsobiť požiadavkám stavby. Skladobná dĺžka prefabrikovanej mostnej rímsy je obvykle 2,0 m

na stiahnutie: