Stavebné materiály

Ponúkame šíroký sortiment betónových zmesí rôzneho druhu

Asfaltové zmesi
 

V rebríčku priemyselnej výroby asfaltových zmesí za rok 2018 na Slovensku sme skončili na 1. mieste s takmer 486 000 vyrobenými tonami

Betónové zmesi

Široký sortiment betónových zmesí rôznych tried a receptúr, vrátane poradenstva dopravy

Prefabrikáty
 

Vyrábané v závode PREFA Kysak

Drvené kamenivo a lomový kameň najvyšších akostných tried.