Rastieme v každej krajine


Najprv by som sa chcel vyjadriť k hlavnému dianiu v spoločnostiach za posledné tri mesiace a potom by som predstavil formy synergie, ktorá prebieha medzi jednotlivými krajinami v skupine.
Na Slovensku patrí medzi hlavné udalosti zlúčenie dvoch spoločností, Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a. s. do jednej spoločnosti COLAS Slovakia. Proces zlúčenia spoločností je časovo náročný a bude prebiehať celý rok 2019 tak, aby v roku 2020 bolo všetko pripravené. Zlúčením vznikne silná jedinečná spoločnosť, nová forma synergie podľa modelu COLAS v podmienkach domáceho trhu a to všetko v nových firemných priestoroch. Spomeniem ešte niekoľko ďalších významných udalostí z diania na Slovensku. Spoločnosť CESTY NITRA, a. s. získala 3 ocenenia za najkrajšiu stavbu roka na Slovensku „Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne“. Výrazne sa obnovila činnosť v segmente výroby betónových prefabrikátov a betónových konštrukcií, napr. výstavbou obchodného centra v Nitre (13 mil. €), či futbalového štadióna v Košiciach (2,5 mil. €). Získali sme mnoho zákaziek v oblasti cestných stavieb, najmä rekonštrukcie ciest (7 mil. €) a výstavby inžinierskych sietí (9 mil. €).
 

V Českej republike sa realizujú viaceré významné projekty, napr. výstavba úseku diaľnice D3 (203 mil. €) na juhu krajiny medzi Úsilným a Hodějovicami, obchvat Veľkého Beranova (24 mil. €) a modernizácia železničnej stanice Pacejov (34 mil. €). Zároveň prebiehajú dva veľké investičné projekty. Prvým je výstavba novej výrobnej prevádzky v Sedlniciach a vo Vrbiciach neďaleko Karlových Varov na západe krajiny sa plánuje montáž novej obaľovacej súpravy z Poľska.
V Poľsku je najväčšou novinkou nadobudnutie časti podniku Skanska, ktorá súvisí s výrobou a kladením asfaltom obaľovaných zmesí. Prínosom akvizície je 11 nových lokalít na rozvoj našich obchodných záujmov. COLAS prijal do svojich radov 330 nových zamestnancov, 11 obaľovacích súprav, vrátane pozemkov a budov, 132 mobilných stavebných strojov, výrobné receptúry, sklady materiálu a skúšobne. Na mape prevádzok (na strane 3) uvádzame všetky pôvodné i nové lokality. Súčasťou akvizície je aj partnerstvo v oblasti výroby a ukladania horúcich asfaltových zmesí v 7 významných poľských mestách. S takýmto zastúpením na poľskom trhu by sa nám v roku 2020 malo podariť vyrobiť plánovaných 1,7 miliónov ton asfaltom obaľovaných zmesí.


Žijeme súdržnosťou
A teraz sa budem venovať jednej silnej stránke skupiny COLAS, ktorou je synergia. A to v medzinárodnom meradle, na európskom trhu, či v priestore našich troch krajín. Spoločne sme vždy lepší a silnejší!!!
Práve v zahraničných spoločnostiach, ktoré sú zastrešené divíziou COLAS International, už viac ako rok prebieha projekt ONE COLAS. Cieľom projektu je dosiahnuť synergický efekt širokej tímovej spolupráce.

Ak si ONE COLAS predstavíme ako dom, od strechy nadol v ňom nájdeme:

 • poslanie
 • víziu
 • 7 strategických pilierov rozvoja skupiny
 • 7 projektov:
  • 4 obchodné projekty, keďže z dvoch projektov ťažby a výroby kameniva vznikol jeden (v záujme optimalizácie aktív a prevádzkovej excelentnosti)
  • 3 multidisciplinárne projekty

Uvedené projekty majú spoločné tieto 4 hlavné aspekty:

 1. Zdroje: bitúmen a lomy
 2. Investície: finančné investície v rôznej forme spájania spoločnosti (fúzie a akvizície) a výrobné investície podľa obchodného modelu „asset light“ s cieľom efektívneho riadenia nákladov
 3. Zber informácií a ich využitie pomocou IT nástrojov Systems a Data v internej komunikácii a Innovation a Mobility v externej komunikácii
 4. Ľudské zdroje, základné hodnoty, bezpečnosť a ochrana, etika a internacionalizácia

Na tému synergického efektu sa v dňoch 20. a 21. marca 2019 v Budapešti konala konferencia, na ktorej mala každá krajina regiónu Európa približne pätnásť zástupcov z radov manažérov, ktorí sa navzájom informovali o svojej činnosti, osvedčených postupoch, o možnostiach zlepšenia komunikácie v rámci Európy, ako i celej skupiny. Výsledkom takýchto pracovných stretnutí odborníkov sú konkrétne riešenia, ktoré sa môže uplatniť vo všetkých krajinách našich spoločností.

Začiatkom roka 2020 sa bude v Paríži konať finále futbalového turnaja COLAS Cup a celosvetová súťaž v behu Running for COLAS. Predkvalifikácia dvoch futbalových tímov sa bude konať koncom roka 2019 v poľskom Krakove. Aj toto bude príležitosť na vzájomné stretnutia a komunikáciu medzi zamestnancami z rôznych krajín divízie Európa. Na záver, v súvislosti so synergiou medzi tromi krajinami našej oblasti - Poľsko, Česká republika a Slovensko, treba povedať, že i naďalej budeme postupovať spoločne. Na základe výsledkov prieskumu spokojnosti „COLAS and You“ pripravujeme jednotné akčné plány, aby sme splnili vaše očakávania. Pokiaľ ide o prípravu spoločného nákupu, naďalej mapujeme oblasti produktov, ktoré sa používajú vo všetkých krajinách, ako je bitúmen, benzín a iné výrobky. Rovnako sa snažíme o vzájomnú výmenu informácií o osvedčených postupy. Napr. postupy, ktoré sa použili pri akvizícii v Poľsku, môžu pomôcť pri zlučovaní spoločností na Slovensku. Vďaka nadobudnutie časti podniku Skanska sme v Európe získali ďalšie dve obaľovacie súpravy, z ktorých jedna je určená pre Českú republiku. Spoločnosť COLAS CZ sa zároveň snaží preraziť aj na poľskom trhu v segmente betónových konštrukcií. Prebieha mnoho spoločných projektov. Všetky tieto aktivity, ktorých sa zúčastňujeme spoločne, sa ďalej rozvíjajú, aby boli na úžitok všetkých. Dobrým príkladom synergie je práve časopis Via COLAS. Prajem Vám príjemné čítanie. 

Renaud Roussel
 

Prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...