PRIDAJTE SA KU COLASU!
#colasNEXT

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, ponúkať kvalitné stavebné riešenia a udržať si svoje postavenie na trhu.
Aby sme dokázali splniť tieto ciele, potrebujeme mať okolo seba šikovných a skúsených odborníkov.

KONTAKT PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE: 0910 803 984 alebo kariera@colas-sk.sk

Prázdny

POZRITE SI VŠETKY AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY SKUPINY COLAS

VYHĽADÁVANIE PODĽA KĽÚČOVÉHO SLOVA ALEBO REGIÓNU

 

Viac informácií o tom, ako chránime vaše osobné údaje si prečítate tu: Zásady ochrany osobných údajov uchádzačov

Prázdny

KONTAKT PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE: 0910 803 984 alebo kariera@colas-sk.sk

Prázdny

POVEDALI O NÁS

Prázdny

Marián Adamčik

Vedúci strediska
COLAS Slovakia, a.s. (25 rokov vo firme)

Prázdny

 

Pracujem pre spoločnosť vyše 20 rokov. Mal som príležitosť vyskúšať si rôzne pracovné príležitosti. Začal som ako majster, potom stavbyvedúci, až som sa stal vedúcim strediska. Táto práca ma napĺňa, pretože pracuje s výborným tímom stavbyvedúcich, majstrov, pripravárov, rozpočtárov aj podzhotoviteľov. Mám tiež možnosť vybrať si a zúčastniť sa mnohých školení a seminárov, ktoré podporujú môj kariérny rast. A v neposlednom rade oceňujem, že bezpečnosť je u nás naozaj na prvom mieste.

 

Prázdny

Erik Surgent

Stavbyvedúci
COLAS Slovakia, a.s. (4 roky vo firme)

Prázdny

 

   Colas pracuje na veľkých projektoch, kde viem získať veľa skúseností a zručností, ktoré mi umožňujú profesionálne rásť a spätne to zužitkovať pre spoločnosť.
Páči sa mi, že má určitú víziu o svojej budúcnosti a umožňuje aj mladým ľuďom podieľať sa na nej.  Myslím, že ľudia, s ktorými pracujem sú schopní, odvádzajú veľmi poctivú a svedomitú prácu. COLAS Slovakia má minulosť a reputáciu, ktorú sa spoločnosť snaží udržať aj v súčasnosti a na ktorú môžeme byť právom hrdí.  

 

Prázdny

Veronika Halajová

Asistentka právneho oddelenia a oddelenia
COLAS Europe (6 rokov vo firme)

Prázdny

 

Pre mňa predstavuje Colas príležitosť ako dosiahnuť znalosti, naučiť sa novým zručnostiam, spoznať nezabudnuteľných kolegov a nadobudnúť skúsenosti na zaujímavých projektoch. Môj štart v Colase bola jedna z najúžasnejších skúseností – práca na výstavbe jadrovej elektrárne na Slovensku a zahŕňala množstvo času stráveného na stavbe tlmočením pre stavbyvedúcich.
A ako Colas otvára nové cesty, tá moja pokračuje v COLAS Europe vo Viedni, kde pracujem už 5 rokov. Práva v Colase má tiež „vedľajšie účinky“ – už rozprávam aj po francúzsky.

 

Prázdny

Eleonóra Živická

Manažérka kvality
COLAS Slovakia, a.s. (9 rokov vo firme)

Prázdny

 

S veľkým obavami z neznámeho, ale zároveň s túžbou po zmene som pred piatimi rokmi nastúpila do Inžinierskych stavieb, a.s., dnes COLAS Slovakia. Po pár dňoch sa obavy rozplynuli, pretože som prišla do firmy, kde vládne dobrá atmosféra, výborné medziľudské a kolegiálne vzťahy. Zároveň firma dbá o profesijný rozvoj zamestnanca formou školení a rôznych vzdelávacích programov a poskytuje veľmi dobré pracovné podmienky.

 

Prázdny

Jozef Jurko

Manažér geotechnickej činnosti
COLAS Europe (3 roky vo firme)

Prázdny

 

Prečo pracujem rád pre Colas? Pretože mi dáva úžasné príležitosti, pracovať na významných projektoch v rámci Colas Europe a využiť moje znalosti a skúsenosti. Pretože sa cítim v práci ocenený, zapojený do života v nej a cítim tiež, že sa na mňa v práci spoliehajú. V neposlednom rade kolegovia a manažment berú môj názor do úvahy a akceptujú ma ako profesionála v odbore, ale aj ako človeka.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás ?


Súhlasím, že moje osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., so sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 651 402 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to v rozsahu v ako budú poskytnuté. Zároveň vyhlasujem, že som bol/a/ informovaný/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu kariera@colas-sk.sk (ii) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov a práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú sú uverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.colas-sk.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-

Prázdny
Prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...