PRIDAJTE SA KU COLASU!
#colasNEXT

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, ponúkať kvalitné stavebné riešenia a udržať si svoje postavenie na trhu.
Aby sme dokázali splniť tieto ciele, potrebujeme mať okolo seba šikovných a skúsených odborníkov.

KONTAKT PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE: kariera@colas-sk.sk

Prázdny

POZRITE SI VŠETKY AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY SKUPINY COLAS

VYHĽADÁVANIE PODĽA KĽÚČOVÉHO SLOVA ALEBO REGIÓNU

 

Viac informácií o tom, ako chránime vaše osobné údaje si prečítate tu: Zásady ochrany osobných údajov uchádzačov

Prázdny

KONTAKT PRE UCHÁDZAČOV O ZAMESTNANIE:  kariera@colas-sk.sk

Prázdny

POVEDALI O NÁS

Prázdny

Marián Adamčik

Vedúci strediska
COLAS Slovakia, a.s. (25 rokov vo firme)

Prázdny

 

Pracujem pre spoločnosť vyše 25 rokov. Mal som príležitosť vyskúšať si rôzne pracovné príležitosti. Začal som ako majster, potom stavbyvedúci, až som sa stal vedúcim strediska. Táto práca ma napĺňa, pretože pracuje s výborným tímom stavbyvedúcich, majstrov, pripravárov, rozpočtárov aj podzhotoviteľov. Mám tiež možnosť vybrať si a zúčastniť sa mnohých školení a seminárov, ktoré podporujú môj kariérny rast. A v neposlednom rade oceňujem, že bezpečnosť je u nás naozaj na prvom mieste.

 

Prázdny

Vladimír Krížik

Asistent stavbyvedúceho
COLAS Slovakia, a.s. (1 rok vo firme)

Prázdny

 

   O Colase som sa dozvedel z inzerátu na pozíciu asistenta stavbyvedúceho. Pre Colas som sa rozhodol preto, lebo je u väčšiny stavieb veľká výhoda – možnosť každý večer spať doma. Hneď od začiatku som mal možnosť rozvíjať sa na najkomplikovanejších stavbách, z ktorých som si mohol odniesť kopu skúseností a rásť prakticky zo dňa na deň. S kolegami sa mi pracuje veľmi dobre a vždy, keď mám nejaký problém, stačí zavolať služobne starším a hneď so všetkým poradia a pomôžu.  

 

Prázdny

Alžbeta Brathová

Ekonóm výroby
COLAS Slovakia, a.s. (6 rokov vo firme)

Prázdny

 

Colas som spoznala v roku 2016 a odvtedy som si prešla viacerými pracovnými pozíciami a mala možnosť byť súčasťou rôznych zaujímavých stavebných projektov. Počas mojej doterajšej cesty som získala kopec skúseností a zručností, za ktoré môžem vďačiť hlavne mojim skvelým kolegom a kolegyniam. Prednosťou Colasu na Slovensku je nielen silné zázemie a dlhá história dvoch spojených stavebných firiem, ale hlavne naši ľudia, ktorí sú srdcom spoločnosti a s ktorými tvoríme výborný tím.

 

Prázdny

Eleonóra Živická

Manažérka kvality
COLAS Slovakia, a.s. (9 rokov vo firme)

Prázdny

 

S veľkým obavami z neznámeho, ale zároveň s túžbou po zmene som pred piatimi rokmi nastúpila do Inžinierskych stavieb, a.s., dnes COLAS Slovakia. Po pár dňoch sa obavy rozplynuli, pretože som prišla do firmy, kde vládne dobrá atmosféra, výborné medziľudské a kolegiálne vzťahy. Zároveň firma dbá o profesijný rozvoj zamestnanca formou školení a rôznych vzdelávacích programov a poskytuje veľmi dobré pracovné podmienky.

 

Prázdny

Jozef Jurko

Manažér geotechnickej činnosti
COLAS Europe (3 roky vo firme)

Prázdny

 

Prečo pracujem rád pre Colas? Pretože mi dáva úžasné príležitosti, pracovať na významných projektoch v rámci Colas Europe a využiť moje znalosti a skúsenosti. Pretože sa cítim v práci ocenený, zapojený do života v nej a cítim tiež, že sa na mňa v práci spoliehajú. V neposlednom rade kolegovia a manažment berú môj názor do úvahy a akceptujú ma ako profesionála v odbore, ale aj ako človeka.

 

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás ?


Súhlasím, že moje osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., so sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 651 402 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to v rozsahu v ako budú poskytnuté. Zároveň vyhlasujem, že som bol/a/ informovaný/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu kariera@colas-sk.sk (ii) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov a práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú sú uverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.colas-sk.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-

Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...