DODÁVATELIA

Prázdny

Záleží nám na našich dodávateľoch. Dodržiavame etiku obchodovania, sme fér. Takéto správanie požadujeme aj od našich dodávateľov a subdodávateľov.

Spoločensky zodpovedné podnikanie a dodržiavanie zákonov je v skupine COLAS neoddeliteľnou súčasťou firemnej a riadiacej kultúry. Preto sa nasledujúce požiadavky vzťahujú na všetkých dodávateľov spoločností patriacich do skupiny COLAS na Slovensku.

Prázdny
Prázdny

Ste firma alebo živnostník

Máte záujem o spoluprácu s nami ?

Prázdny

Formulár pre dodávateľov

  • 1 Základné informácie
  • 2 O Spoločnosti
  • 3 Finančné a právne informácie
  • 4 Referencie
  • 5 Súhlas s podmienkami
Základné informácie

O VÁS:

Kontakt:

O Spoločnosti

Štatutárny orgán
(min. 1 osobu je potrebné uviesť)

Osoba oprávnená konať v mene spoločnosti
(min. 1 osobu je potrebné uviesť)

Ak Vaša spoločnosť pôsobí v zahraničí, prosím uveďtre v akých krajinách.

Finančné a právne informácie

Celkové príjmy € za posledné 3 roky

Ak ste na trhu kratšie ako 3 roky, vložte 0

Zisk / strata € za posledné 3 roky

Ak ste na trhu kratšie ako 3 roky, vložte 0

Poistenie

Ak áno, prosím priložte súbor

Ak áno, prosím priložte súbor

Povolenia a registrácie

Postupy

Interné predpisy týkajúce sa

Referencie

Zoznam top 5 zákazníkov

Ostatné referencie, ktoré sú v podobnom odvetví a nie sú uvedené medzi top 5 zákazníkmi

Súhlas s podmienkami

Všeobecné obchodné podmienky a ďalšie informácie pre dodávateľov: