HISTÓRIA   

Prázdny

História  spoločností Inžinierske Stavby Košice a CESTY NITRA

Prázdny

Inžinierske stavby, a.s.

1951
1.7.1951 bol zriadený národný podnik TRAŤ DRUŽBY, predchodca Inžinierských stavieb Košice, s cieľom zdvojkoľajnenia košicko-bohumínskej trate.

CESTY NITRA, a.s.

1953

1.1.1953 v jednotlivých krajoch vznikajú cestné národné podniky Československé štátne cesty, n.p. v Nitrianskom kraji vznikajú Cestné stavby Nitra.

1955
29.12.1955 vzniká nástupný podnik Inžinierske stavby Košice so zameraním na výstavbu ciest a mostov vo východoslovenskom regióne.

1963
1.4.1963 Opätovne na úrovni krajov vznikajú národné podniky Cesty za účelom efektívnejšej údržby existujúcej infraštruktúry a budovania novej.

1963
Ako prvý podnik v Československu používajú „inžinieri“ technológiu letmej montáže pri výstavbe mostov veľkých rozpätí.

1988
Cestné stavby, n.p. sa transformoval na Cestné stavby, š.p. so sídlom v Nitre.

1971
Podnik sa stal vyšším dodávateľom stavebných prác na prvej línii tranzitného plynovodu od hraníc so ZSSR po Turňu nad Bodvou, vrátane prvej kompresorovej stanice vo Veľkých Kapušanoch.

1995
17.8.1995 vznikla spoločnosť CESTY NITRA, a.s. s majoritným akcionárom Fondom národného majetku SR.

1983
Vtedajší národný podnik Hydrostav Košice sa zlúčil s Inžinierskymi stavbami Košice a začali sa práce na realizácii veľkej východoslovenskej vodárenskej sústavy „Vodárenská nádrž a skupinový vodovod Starina".

2000

 Spoločnosť CESTY NITRA, a.s. sa začlenila do koncernu francúzskej skupiny COLAS so sídlom vo Francúzsku.

90. roky
Zmeny politických pomerov vyústili v mnohé organizačné zmeny, podnik sa transformoval na akciovú spoločnosť. Jedným zo stálych zákazníkov sa stalo Mesto Košice s dopytom po rekonštrukcii mestských komunikácií a plôch.

2004

Inžinierske stavby, a.s. sa stávajú členom francúzskeho
stavebného koncernu COLAS.

2009
Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica získali v súťaži Stavba roka 2008 cenu ministra výstavby a regionálneho rozvoja ako dielo s významnou spoločenskou hodnotou.

2009 – 2013

Jedným z mnohých dokončených diaľničných úsekov D1 je aj Jablonov-Studenec v oboch profiloch.

2013
Zrekonštruovali sme centrum mesta Žilina.

2017 – 2018
Dokončili sme zákazku pre zahraničného investora Jaguar Land Rover – výstavbu infraštruktúry pre priemyselný park.

2019
Naša stavba Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne získala tri ceny v súťaži Stavba roka 2018, vrátane hlavného ocenenia.

2019
5.6.2019 Inžinierske stavby, a.s.
zmenili obchodný názov na COLAS Slovakia, a.s.

2020
3.2.2020 CESTY NITRA, a.s. sa zlúčili so spoločnosťou
COLAS Slovakia, a.s.

2021
4.5.2021 zmenila spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. sídlo na: Orešianska 3168/7, 
Trnava 917 01

Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...