Profil spoločnosti   

Prázdny

Patríme do svetovej rodiny COLAS, stavebného korporátu, ktorého majoritným akcionárom je francúzska skupina BOUYGUES.

Prázdny
Prázdny

KTO sme

Sme členom stavebnej skupiny, ktorá je svetovým lídrom v oblasti výstavby a údržby dopravnej infraštruktúry. Otvárame cestu k inovatívnej a udržateľnej mobilite budúcnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výročná správa 2022

Prázdny
Prázdny

Naše poslanie

Využiť naše miestne odborné znalosti a silu globálnej stavebnej skupiny, aby sme sa odlíšili od ostatných a poskytovať našim zákazníkom inteligentné infraštruktúrne riešenia. Neustále prehodnocovať a zlepšovať všetko, čo robíme, prostredníctvom:

 • Inšpirovaných ľudí, ktorí bezpečne spolupracujú ako "One Colas", aby mohli poskytovať špičkové služby.
 • Zacielenia našich aktivít na identifikované rozvíjajúce sa oblasti a maximalizáciu interného obchodovania.
 • Nadväzovania kvalitných interných a externých vzťahov založených na spolupráci.
 • Orientáciou na zákazníka, na porozumenie jeho potrebám a ich napĺňanie.
 • Investovaním do našich schopností poskytovať inovatívne inžinierske riešenia
Prázdny

NAŠE HODNOTY

Naše hodnoty sú základom všetkého, čo robíme, a všetkého, za čím si stojíme. Vystihujú vlastnosti, ktoré z nás urobili spoločnosť, akou sme dnes, a naďalej sú jadrom nášho podnikania, aby sme sa stali spoločnosťou, akou chceme byť, keďže svet okolo nás sa rýchlo vyvíja.
Máme tri hodnoty, ktoré opisujú našu spoločnosť a našich ľudí.

Prázdny
Prázdny

Starostlivosť

V spoločnosti Colas je starostlivosť základnou hodnotou našej firemnej kultúry. Či už ide o starostlivosť o seba, starostlivosť o zamestnancov, starostlivosť o našich zákazníkov a partnerov alebo starostlivosť o životné prostredie a spoločnosť. Preto bude vždy našou prioritou etické konanie a zachovanie bezpečnosti tých, ktorí s nami pracujú.

 • Ideme príkladom, počúvame ostatných, umožňujeme ľuďom otvorene sa vyjadriť

 • Premietame naše firemné, sociálne, spoločenské a environmentálne záväzky do rozhodných činov

 • Robíme všetko pre to, aby sme čo najlepšie uspokojili potreby našich zákazníkov

Prázdny
Prázdny

Zdieľanie

Veríme, že multikultúrna rozmanitosť z hľadiska národnosti, pohlavia a myslenia spolu s tímovou prácou a medziodborovými prepojeniami sú zdrojom pokroku a nových myšlienok. Naše globálne odborné znalosti v kombinácii so znalosťou miestnych pomerov optimalizujú spoločné know-how.

 • Podporujeme tímy, aby rozvíjali dôveru, zodpovednosť a solidaritu.

 • Pomáhame odovzdávať know-how z generácie na generáciu a po celom svete.

 • Dávame naše odborné znalosti do služieb skupiny Colas, našich zákazníkov a partnerov

Prázdny
Prázdny

Odvaha

Vznik spoločnosti Colas je výsledkom inovácie. Toto priekopnícke myslenie formovalo našu firemnú kultúru a my patríme k tým, ktorí sa snažia napredovať, objavovať nové obzory a neustále prekonávať samých seba. Vítame nové nápady, prístupy a myslenie.

 • Podporujeme iniciatívu
 • Posúvame hranice toho, čo je možné
 • Dávame každému príležitosť podieľať sa na inováciách
Prázdny
Prázdny

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Prázdny

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

|

Divízia
Západ

 • Stredisko Trnava
 • Stredisko Trenčín
 • Stredisko Nitra

|

Divízia
Východ

 • Stredisko Poprad - Rožňava
 • Stredisko Košice - Prešov

|


 

 • Stredisko Mosty

|


 

 • Stredisko Výroba AZ
  • OS Smolenice
  • OS Cabaj
  • OS Mníchova Lehota
  • OS Mojšova Lúčka
  • OS Breziny
  • OS Čoltovo
  • OS Veľká Lomnica
  • OS Trebejov
  • OS Vechec

|

IS-LOM
s.r.o.

 • Lom Maglovec
 • Lom Čierne Kľačany
Prázdny
Prázdny

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...