Drvené kamenivo a nestmelené zmesi

Prázdny

Drvené kamenivo a lomový kameň najvyšších akostných tried

Prázdny

Naša dcérska spoločnosť IS-LOM s.r.o., Maglovec, založená v r. 1995, spravuje v súčasnosti dva lomy:

Lom Maglovec a Čierne Kľačany, kde máme k dispozícii drvené kamenivo a lomový kameň najvyšších akostných tried.

V lomoch vyrábame kamenivá certifikované podľa- a vhodné pre použitie do:

  • STN EN 12620 Kamenivo do betónu
  • STN EN 13043 Kamenivo do bitúmenových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch
  • STN EN 13139 Kamenivo do malty
  • STN EN 13242 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest
  • STN EN 13450 Kamenivo na koľajové lôžko

Vyrábané frakcie dokážeme ďalej spracovať na nestmelenú zmes Mechanicky Spevnené Kamenivo (MSK) v zmysle STN EN 13285, ktoré môže slúžiť ako flexibilné, rýchle a udržateľné podkladové vrstvy MSK 0/32 alebo 0/45).

Prázdny

Využitie MSK
(ako nestmelené vrstvy)

  • Spodná resp. horná podkladová vrstva vozoviek, odstavných Ietiskových či parkovacích plôch, rámp, nájazdov,
  • Podkladová vrstva pre podlahové konštrukcie v halách v závislosti na triede dopravného či prevádzkového zataženia a iné.
  • MSK predstavuje ekonomicky veľmi výhodný materiál, pretože neobsahuje žiadne drahé pojivá, ale iba kamenivo a vodu a môže v určitých prípadoch nahradit‘ stabilizačné betóny.

Technologicky patrí medzi nestmelené vrstvy a platí pre nich STN EN 13285, STN 73 6126 a TKP časť 5 Podkladové vrstvy.

Technický list:

Prázdny
Prázdny

PRODUKTY

Prázdny
Prázdny
Prázdny

Andezit

Lom Maglovec

 

Frakcie: od 0-2 až po 0-300 a lomový kameň, 

MSK 0/32 alebo 0/45

Expedícia: Pondelok-Piatok od 6,00 do 19,00 hod.

Obchodný manažér:
Danka Ščavnická
danka.scavnicka@colas-sk.sk
0903 635 880

Andezit

Lom Čierne Kľačany

 

 

Frakcie: od 0-2 až po 0-300 a lomový kameň

Expedícia: Pondelok-Piatok od 6,00 do 14,30 hod

Vedúca lomu:
Nikoleta Laurincová
nikoleta.laurincova@colas-sk.sk
0911 146 726

Prázdny

Podrobnejšie informácie k naším lomom na stránke www.islom.sk

Prázdny

LOKÁCIE LOMOV A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prázdny


Nastaviť moju polohu

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...