TECHNOLÓGIE A INOVÁCIE

Prázdny

Naša misia - Podpora infraštruktúrnych riešení pre trvaloudržateľnú mobilitu

Naša vízia - Globálne znalosti zjednotené pod silnou značkou

Prázdny

INOVÁCIE COLAS

Presvedčte sa sami o tom, ako je možné využiť cesty k trvaloudržateľnému rozvoju a čo pre to robíme v COLAS-e:

Prázdny

Trvaloudržateľný rozvoj je základ pre budúcnosť každej spoločnosti

Dôležitosť dopravy rastie každým dňom a v COLAS-e si to uvedomujeme. Preto sa nesnažíme len udržať krok, ale hneď napredovať s potrebami komunity tak, že riešime potreby budúcnosti už teraz. Ako najdôležitejšie výzvy vidíme potrebu zdieľať spoločné priestory efektívne, pričom je nesmierne dôležité dbať na flexibilitu ich využitia a zachovanie bezpečnosti všetkých užívateľov. Takto prichádzame s inovatívnymi riešeniami, ktoré pomáhajú riešiť tieto potreby.

Prázdny

INOVATÍVNE PROJEKTY

Prázdny

Solárna cesta - Wattway

Prvý fotovoltaický povrch vozovky na svete
 

Predstavte si cestu, ktorá bude schopná akumulovať slnečnú energiu a lokálne z nej vyrábať elektrickú energiu.

Už päť rokov vedie skupina COLAS spoločný výskum v spolupráci s francúzskym národným inštitútom pre solárnu energiu INES. Kombináciou techník cestnej výstavby s technológiami fotovoltaickej výroby by mal Wattway dodávať čistú a obnoviteľnú energiu pod všetkými druhmi vozidiel.

Snímač pre "Smart Road"

Inteligentný parkovací systém

 

V spolupráci s ďalšími spoločnosťami vyvíja skupina COLAS rôzne druhy snímačov. Tie je možné využiť napríklad pre systém inteligentného parkovania v mestách, prípadne akýchkoľvek iných parkoviskách.

Snímač, ktorý je možné inštalovať aj na existujúce parkoviská sa navŕta to zeme na každé parkovacie miesto a monitoruje, či je dané parkovacie miesto aktuálne voľné. Informáciu zasiela do integrovaného systému, ktorý Vás potom k nemu navedie.

 

Príklad využitia snímačov si môžete pozrieť v prehľadnom videu:

Prázdny

Flowell

Skupina Colas, v spolupráci s CEA Tech predstavila projekt Flowell. Riešenie založené na paneloch obsahujúcich LED diódy zapuzdrené vo viacvrstvovom paneli, pripojené na elektrickú sieť. V súčasnosti, vo fáze vývoja, takéto riešenie poskytuje dynamické/premenlivé vodorovné dopravné značenie, ktoré takto môže modulovať využitie vozovky, čím sa vozovka stáva lepšie zdieľaným a bezpečnejším priestorom pre každého.

 

Prázdny
Prázdny

Nové typy Produktov pre slovenský trh

Prázdny

Ponúkame šíroký sortiment produktov rôzneho druhu z našich obaľovacích súprav po celom Slovensku.

CESTY

Údržba

Bezpečnosť

INFRAŠTRUKTÚRA (PRIEMYSELNÉ PREVÁDZKY, LETISKÁ, PRÍSTAVY)

MESTSKÉ ZÓNY

 NAPÍŠTE NÁM

Budeme Vás kontaktovať s konkrétnou ponukou.

 

Tel.: +421 55 633 0088

E-mail: colas@colas-sk.sk

Prázdny