Profil spoločnosti   

Prázdny

Patríme do svetovej rodiny COLAS, stavebného korporátu, ktorého majoritným akcionárom je francúzska skupina BOUYGUES.

Prázdny
Prázdny

VEDENIE SPOLOČNOSTI

Prázdny

Cyril Claude Bernard Pinault

Predseda predstavenstva,
Generálny riaditeľ

Cyril Pinault prišiel na Slovensko v roku 2015 ako hlavný manažér projektu R2 Ruskovce – Pravotice, aby dokončil výstavbu a zavŕšil proces odovzdania stavby. Následne v roku 2017 prevzal zodpovednosť za riadenie stavebných prác na projekte Jaguar Land Rover Infraštruktúra. V júni 2018 sa stal generálnym riaditeľom spoločností Inžinierske stavby, a. s. a CESTY NITRA, a. s. Pod jeho vedením prebieha zlúčenie spoločností pod jedným obchodným názvom COLAS Slovakia.

Pred príchodom na Slovensko Cyril Pinault pracoval 6 rokov v Číne ako generálny riaditeľ stavebnej spoločnosti SADE – skupina VEOLIA  zameranej na inžinierske stavby so sídlom v Šanghaji. S 20 ročnou skúsenosťou v odbore stavebný manažment je jeho ambíciou budovať modernú, proaktívnu firmu s dôrazom na tímovú prácu.

Prázdny

Ing. Juraj Serva

Člen predstavenstva,  
Riaditeľ pre cestné staviteľstvo

Juraj Serva nastúpil do COLASu v roku 2011 na pozíciu Obchodno-technický námestník v spoločnosti CESTY NITRA, a.s. V tom istom roku bol vymenovaný do funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti CESTY NITRA, a.s. V roku 2012 sa stal členom predstavenstva spoločností Inžinierske stavby, a.s. aj CESTY NITRA, a.s., kde pôsobí do dnes. Od roku 2012 zastáva tiež funkciu Riaditeľa pre cestné staviteľstvo spoločností COLAS na Slovensku.
 

Prázdny

Ing. Milan Balážik, MBA

Člen predstavenstva,
Finančný riaditeľ

Do Inžinierskych stavieb, a.s. nastúpil v roku 2011 ako ekonomický námestník na závod Cestné staviteľstvo východ. Od roku 2015 pôsobí ako finančný riaditeľ pre spoločnosti skupiny COLAS na Slovensku a od júna 2018 aj ako člen predstavenstva.

Vyštudoval ekonomiku a riadenie na ČVUT v Prahe a následne pracoval ako finančný manažér v slovenských a medzinárodných firmách.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

Prázdny
Prázdny

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO

|

Divízia
Západ

 • Stredisko Trnava
 • Stredisko Trenčín
 • Stredisko Nitra
 • Stredisko Banská Bystrica

|

Divízia
Východ

 • Stredisko Poprad - Rožňava
 • Stredisko Prešov
 • Stredisko Košice

|

Divízia
Mosty a betónové konštrukcie

 • Stredisko Západ
 • Stredisko Východ
 • Prefa Kysak
 • Betonárne Košice a Prešov

|

Divízia
Pozemné staviteľstvo

|

Divízia
Výroba asfaltových zmesí

 • Stredisko Západ
  • OS Smolenice
  • OS Cabaj
  • OS Mníchova Lehota
  • OS Mojšova Lúčka
  • OS Zvolen
 • Stredisko Východ
  • OS Čoltovo
  • OS Veľká Lomnica
  • OS Trebejov
  • OS Vechec

|

Divízia
Lomy

 • Lom Maglovec
 • Lom Čierne Kľačany
Prázdny

Ekonomické ukazovatele

Prázdny
Prázdny

Výročné správy

Finančná výročná správa 2018 na stiahnutie

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

PODNIKANIE

5 základných princípov
podnikania

Prázdny

Našou najvyššou hodnotou sú ľudia a s nimi sú spojené všetky princípy, ktoré uznávame a nasledujeme.

Prázdny

Zdravie a bezpečnosť zamestnancov

Zachovanie bezpečnosti a zdravia pri práci na všetkých našich pracoviskách je základným predpokladom pre splnenie stanovených cieľov.

Výskumná a vývojová činnosť

Výskumná a vývojová činnosť materskej spoločnosti nám umožňuje ponúknuť aj zákazníkom na Slovensku nové produkty a technológie vyvinuté pre ich špecifické potreby.

Zdravie a bezpečnosť verejnosti

Záleží nám na tom, aby počas realizácie našich prác sa verejnosť cítila bezpečne a aby aj užívaním našich projektov a služieb nedošlo k žiadnym škodám či ujme na zdraví.

Dodržiavanie zásad
kvality a etiky

Naša produktivita a budúcnosť sa opiera o dôveru, ktorú si získavame u našich klientov, zamestnancov, partnerov. Ku všetkým našim spoluhráčom sa správame korektne a poctivo.

Ochrana životného prostredia

Pri našej činnosti eliminujeme jej negatívne dopady na životné prostredie. Ochranu životného prostredia vnímame ako našu povinnosť a je rozhodujúcim predpokladom nášho zodpovedného rozvoja.

Prázdny