Prázdny

COLAS slovakia, a.s.

Sme svetový líder vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry

COLAS slovakia, a.s.

Sme svetový líder vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry

Prázdny

NAŠE ČINNOSTI

Prázdny

Cestná infraštruktúra
 

Venujeme sa výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, mostov, mestských komunikácií či cyklochodníkov. Revitalizujeme mestské a iné verejné zóny.

Diaľnice a rýchlostné cesty cesty
Mestské, lokálne komunikácie
Mosty všetkých rozpätí
Parkoviská, letiská
Dopravné terminály

Inžinierske siete, ekologické a vodohospodárske stavby

Budujeme rôzne líniové produktovody, podzemné inžinierske siete a hydrotechnické objekty.
 

Vodovody, plynovody
Kanalizácie
Čističky odpadových vôd

Prekládky inižnierských sietí
 

Stavebné materiály

Vyrábame a predávame stavebné materiály vysokej kvality.

 

Asfaltové zmesi
Betónové zmesi
Prefabrikáty

Drvené kamenivo a nestmelené zmesi
 

Prázdny

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Prázdny

Našími zákazníkmi sú rôzne významné spoločnosti, mestá, aj malé podniky

Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny
Prázdny

NAŠA SPOLOČNOSŤ V ČÍSLACH

Prázdny

Údaje za rok 2020

606

Zamestnancov
 

Vďaka kvalifikovaným a lojálnym zamestnancom môžeme klientom ponúknuť kvalitné služby. Pridaj sa k nám.

373 141 t

AsfaltovÝCH zmesÍ

Patríme medzi najväčších výrobcov asfaltových zmesí na Slovensku.
 

14

výrobnÝCH prevádzOk
 

Máme zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska.
 

76 mil.€

obrat
 

Sme dôveryhodný obchodný partner pre našich klientov aj dodávateľov.
 

58 000

Zamestnancov
 

Ponúkame najvyšší štandard služieb vďaka kvalifikovanému personálu.
 

44 mil. t

AsfaltovÝCH zmesí

Vďaka dlhoročnej tradícii vo výrobe asfaltových zmesí, sme na čele svetového rebríčka výrobcov.

2 000

výrobnÝCH prevádzOK
 

Husté pokrytie svetového trhu nám umožňuje dodávať stavebné materiály kamkoľvek.
 

13 190 mil.€

obrat
 

Máme dlhodobo stabilné ekonomické výsledky s tendenciou nárastu.
 

Prázdny

REFERENCIE

Prázdny

Najnovšie zrealizované projekty: