Prázdny

COLAS slovakia, a.s.

Sme svetový líder vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry

COLAS slovakia, a.s.

Sme svetový líder vo výstavbe a údržbe dopravnej infraštruktúry

Prázdny

NAŠE ČINNOSTI

Prázdny

Cestná infraštruktúra
 

Venujeme sa výstavbe a rekonštrukcii diaľnic, mostov, mestských komunikácií či cyklochodníkov. Revitalizujeme mestské a iné verejné zóny.

Diaľnice a rýchlostné cesty cesty
Mestské, lokálne komunikácie
Mosty všetkých rozpätí
Parkoviská, letiská
Dopravné terminály

Pozemné stavby

Staviame priemyselné stavby aj objekty pre bývanie a občiansku vybavenosť.
 

Výrobné a skladové haly
Showroomy
Administratívne a polyfunkčné centrá
Bytové domy
Obchodné centrá

Inžinierske siete, ekologické a vodohospodárske stavby

Budujeme rôzne líniové produktovody, podzemné inžinierske siete a hydrotechnické objekty.
 

Vodovody, plynovody
Kanalizácie
Čističky odpadových vôd

Prekládky inižnierských sietí
 

Stavebné materiály

Vyrábame a predávame stavebné materiály vysokej kvality.

 

Vodovody, plynovody
Kanalizácie
Čističky odpadových vôd

Prekládky inižnierských sietí
 

Prázdny

SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI

Prázdny

Našími zákazníkmi sú rôzne významné spoločnosti, mestá, aj malé podniky

Prázdny
Prázdny

NAŠA SPOLOČNOSŤ V ČÍSLACH

Prázdny
720

Zamestnancov
 

Vďaka kvalifikovaným a lojálnym zamestnancom môžeme klientom ponúknuť kvalitné služby. Pridaj sa k nám.

486 000 t

AsfaltovÝCH zmesÍ

Patríme medzi najväčších výrobcov asfaltových zmesí na Slovensku.
 

14

výrobnÝCH prevádzOk
 

Máme zastúpenie vo všetkých regiónoch Slovenska.
 

133 mil.€

obrat
 

Sme dôveryhodný obchodný partner pre našich klientov aj dodávateľov.
 

58 000

Zamestnancov
 

Ponúkame najvyšší štandard služieb vďaka kvalifikovanému personálu.
 

44 mil. t

AsfaltovÝCH zmesí

Vďaka dlhoročnej tradícii vo výrobe asfaltových zmesí, sme na čele svetového rebríčka výrobcov.

2 000

výrobnÝCH prevádzOK
 

Husté pokrytie svetového trhu nám umožňuje dodávať stavebné materiály kamkoľvek.
 

13 190 mil.€

obrat
 

Máme dlhodobo stabilné ekonomické výsledky s tendenciou nárastu.