Pre ŠtudeNtov

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, ponúkať kvalitné stavebné riešenia a udržať si svoje postavenie na trhu.
Aby sme dokázali splniť tieto ciele, potrebujeme mať okolo seba šikovných a skúsených odborníkov.

Prázdny

COLAS Trainee program

Prázdny

Pre mladých talentovaných absolventov a študentov 4. a 5. ročníkov Stavebnej fakulty ponúkame training program v trvaní dvoch rokov:

 • 1. rok: praktická príprava pre Vašu budúcu samostatnú pozíciu – tzv. rotácia po rozličných pozíciách a oddeleniach
 • 2. rok: možnosť sebarealizácie na samostatnej pozícii pod dohľadom skúseného mentora
 • rozvoj získaných zručností a vedomostí
 • štart profesionálnej kariéry vo vybranej oblasti

​Požadujeme:

 • anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
 • základné ekonomické znalosti
 • vedomosti o stavebných štandardoch
 • nadšenie a flexibilitu
 • komunikačné zručnosti
 • analytické schopnosti
 • tímovosť

Kontaktný mail:   kariera@colas-sk.sk

Prázdny

Štipendium COLAS – MEAE

Prázdny

Pre študentov 5.-6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné inžinierstvo ponúkame v spolupráci s Francúzskym Inštitútom na Slovensku možnosť

 • študovať jeden rok na Univerzite Cergy Pontoise vo Francúzsku s možnosťou získať diplom Master 2 « Stavebné inžinierstvo » špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb alebo
 • absolvovať odbornú povinnú prax v spoločnosti Colas vo Francúzsku

Ak máte záujem,  viac informácií a podmienky udelenia štipendia sa dozviete TU

Prázdny

duálne vzdelávanie

Prázdny

Pre študentov stredných odborných škôl ponúkame príležitosť absolvovať časť výuky u nás v reálnom prostredí stavebnej firmy so všetkým, čo k tomu patrí. Študentom ponúkame:

 • praktické skúsenosti ihneď od začiatku štúdia
 • medzinárodné prostredie úspešnej stavebnej firmy     
 • podporu našich skúsených zamestnancov
 • motivačné podnikové štipendium aj odmeny za produktívnu prácu

V súčasnosti spolupracujeme s týmito školami

Stredná odborná škola
Ostrovského 1, 040 01 Košice

Pre odbor:
3658 K mechanik stavebnoinštalačných 

Stredná odborná škola automobilová
Moldavská cesta 2, 041 99 Košice

Pre odbory:
2487 H 01 Autoopravár - mechanikzariadení
2487 H 02 Autoopravár - elektrikár
2495 K       Autotronik