PRIDAJTE SA KU COLASU!

Naším cieľom je neustále sa zlepšovať, ponúkať kvalitné stavebné riešenia a udržať si svoje postavenie na trhu.
Aby sme dokázali splniť tieto ciele, potrebujeme mať okolo seba šikovných a skúsených odborníkov.

Nenašli ste to, čo hľadáte?

Ak máte záujem o inú prácu, vyplňte tento formulár a zaradíme vás do databázy. Pri vhodnej pracovnej pozícii Vás budeme kontaktovať.

Prázdny

HĽADÁME

Prázdny

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA -OSVEDČENIE ADR-PREPRAVA V CISTERNÁCH, TRNAVA

Doprava a Mechanizácia    |    Trnava    |    5.5€ za hodinu

Do nášho tímu v Trnave hľadáme šikovného vodiča s osvedčením ADR, ktorého náplňou práce bude:
- riadenie, obsluha a bežná údržba prideleného vozidla,
- kontrola prevádzkyschopnosti vozidla,
- dodržiavanie pracovného rozvrhu a určenej trasy,
- dodržiavanie...

Viac info

STROJNÍK CESTNÝCH A STAVEBNÝCH STROJOV - NAKLADACIE A VYKLADACIE STROJE (UNC)

Doprava a Mechanizácia    |    Trenčín    |    5.5€ za hodinu

Hľadáme Strojníka s platným strojníckym preukazom (kategórie 1B a 1C) -nakladacie a vykladacie stroje (UNC)

Miesto výkonu práce: Trenčín (+ okolité stavby)

Hlavná náplň práce:
- riadenie, obsluha a bežná údržba stavebných mechanizačných prostriedkov ...

Viac info

VODIČ NÁKLADNÉHO AUTA

Doprava a Mechanizácia    |    Trnava    |    5.5€ za hodinu

Hľadáme skúsených vodičov:
- s platným VP skup. C ( skup. E - veľkou výhodou)

Miesto výkonu práce:
Trnava (+ stavby na západnom Slovensku)
- potrebné rátať s občasnou prácou na "týždňovky"

Hlavná náplň práce:
- riadenie, obsluha a bežná údržba ...

Viac info

STROJNÍK CESTNÝCH A STAVEBNÝCH STROJOV - VALEC, TRENČIANSKY KRAJ

Doprava a Mechanizácia    |    Trenčín    |    5.5€ za hodinu

Strojník cestných a stavebných strojov – valec
- riadenie a obsluha pracovného stroja, kontrola prevádzky a výkonu,
- vedenie bežných záznamov o prevádzke pracovného stroja,
- údržba pracovného stroja,
- starostlivosť o funkčnosť prietokomerov PHM,
- ...

Viac info

Strojník cestného valca - Stredisko Trenčín

Doprava a Mechanizácia    |    Trenčín    |    5.5€ za hodinu

Miesto výkonu práce: väčšina času Trenčín

Strojník cestných a stavebných strojov – valec
- riadenie a obsluha pracovného stroja, kontrola prevádzky a výkonu,
- vedenie bežných záznamov o prevádzke pracovného stroja,
- údržba pracovného stroja,
- ...

Viac info

V prípade otázok ohľadom ponuky voľných pracovných miest nás prosím kontaktujte na  kariera@colas-sk.sk

Prázdny

POVEDALI O NÁS

Prázdny

Marián Adamčik

Vedúci strediska
COLAS Slovakia, a.s. (21 rokov vo firme)

Prázdny

Pracujem pre spoločnosť vyše 20 rokov. Mal som príležitosť vyskúšať si rôzne pracovné príležitosti. Začal som ako majster, potom stavbyvedúci, až som sa stal vedúcim strediska. Táto práca ma napĺňa, pretože pracuje s výborným tímom stavbyvedúcich, majstrov, pripravárov, rozpočtárov aj podzhotoviteľov. Mám tiež možnosť vybrať si a zúčastniť sa mnohých školení a seminárov, ktoré podporujú môj kariérny rast. A v neposlednom rade oceňujem, že bezpečnosť je u nás naozaj na prvom mieste.

Prázdny

Erik Surgent

Stavbyvedúci
COLAS Slovakia, a.s. (4 roky vo firme)

Prázdny

   Colas pracuje na veľkých projektoch, kde viem získať veľa skúseností a zručností, ktoré mi umožňujú profesionálne rásť a spätne to zužitkovať pre spoločnosť.
Páči sa mi, že má určitú víziu o svojej budúcnosti a umožňuje aj mladým ľuďom podieľať sa na nej.  Myslím, že ľudia, s ktorými pracujem sú schopní, odvádzajú veľmi poctivú a svedomitú prácu. COLAS Slovakia má minulosť a reputáciu, ktorú sa spoločnosť snaží udržať aj v súčasnosti a na ktorú môžeme byť právom hrdí.  

Prázdny

Veronika Halajová

Asistentka právneho oddelenia a oddelenia
COLAS Europe (6 rokov vo firme)

Prázdny

Pre mňa predstavuje Colas príležitosť ako dosiahnuť znalosti, naučiť sa novým zručnostiam, spoznať nezabudnuteľných kolegov a nadobudnúť skúsenosti na zaujímavých projektoch. Môj štart v Colase bola jedna z najúžasnejších skúseností – práca na výstavbe jadrovej elektrárne na Slovensku a zahŕňala množstvo času stráveného na stavbe tlmočením pre stavbyvedúcich.
A ako Colas otvára nové cesty, tá moja pokračuje v COLAS Europe vo Viedni, kde pracujem už 5 rokov. Práva v Colase má tiež „vedľajšie účiniky“ – už rozprávam aj po francúzky.

Prázdny

Eleonóra Živická

Manžérka kvality
COLAS Slovakia, a.s. (5 rokov vo firme)

Prázdny

S veľkým obavami z neznámeho, ale zároveň s túžbou po zmene som pred piatimi rokmi nastúpila do Inžinierskych stavieb, a.s., dnes COLAS Slovakia. Po pár dňoch sa obavy rozplynuli, pretože som prišla do firmy, kde vládne dobrá atmosféra, výborné medziľudské a kolegiálne vzťahy. Zároveň firma dbá o profesijný rozvoj zamestnanca formou školení a rôznych vzdelávacích programov a poskytuje veľmi dobré pracovné podmienky.

Prázdny

Jozef Jurko

Manažér geotechnickej činnosti
COLAS Europe (3 roky vo firme)

Prázdny

Prečo pracujem rád pre Colas? Pretože mi dáva úžasné príležitosti, pracovať na významných projektoch v rámci Colas Europe a využiť moje znalosti a skúsenosti. Pretože sa cítim v práci ocenený, zapojený do života v nej a cítim tiež, že sa na mňa v práci spoliehajú. V neposlednom rade kolegovia a manažment berú môj názor do úvahy a akceptujú ma ako profesionála v odbore, ale aj ako človeka.

Prázdny

Máte záujem o prácu u nás ?


Súhlasím, že moje osobné údaje budú spracovávané spoločnosťou COLAS Slovakia, a.s., so sídlom: Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika, IČO: 31 651 402 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 18/2018 Z.z.“). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné s tým, že osobné údaje môžu byť spracovávané pre účely vedenia databázy uchádzačov o zamestnanie, a to v rozsahu v ako budú poskytnuté. Zároveň vyhlasujem, že som bol/a/ informovaný/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 Zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú, a že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať jedným z nasledujúcich spôsobov: (i) e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu kariera@colas-sk.sk (ii) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa. Zásady ochrany osobných údajov a práva osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú sú uverejnené na webovej stránke Prevádzkovateľa https://www.colas-sk.sk/sk/o-nas/ochrana-osobnych-udajov-

Prázdny
Prázdny