Referencie

<Enter category description>
37-45 z 45 výsledkov

Výrobná hala a AB Zeelandia, Rozhanovce

Stavba novej dvojposchodovej budovy zloženej z pekárne, cukrárne, skladu potravín, sociálnych zariadení, šatní a školiacich miestností; príjazdová komunikácia a spevnené plochy, realizácia trafostanice vrátane rozvodov plynu, vodovodu a kanalizácie, terenne a sadové úpravy

Viac ... »

Skalica - revitalizácia centra mesta

Stavebné úpravy komunikácií a verejných priestranstiev v pamiatkovej zóne mesta Skalica - komunikácie a spevnené plochy, terénne a sadové úpravy, kanalizácia a prípojky, osvetlenie, drobná architektúra.

Viac ... »

37-45 z 45 výsledkov