Referencie

<Enter category description>
25-36 z 45 výsledkov

ČOV Moldava nad Bodvou

Zvýšenie kapacity ČOV-výstavba 2 dosadzovacích nádrží a 2 kalojemov vrátane kolektoru, rekonštrukcia pôvodnej administratívnej budovy a výstavba novej, stavebné úpravy, vnútroareálové potrubné rozvody a spevnené plochy, terénne a sadové úpravy, oplotenie;

Viac ... »

TAP 200

Výstavba areálu slúžiaceho na uskladnenie tuhého alternatívneho paliva pri cementárni Turňa nad Bodvou

Viac ... »

25-36 z 45 výsledkov