Rekonštrukcia Mierového námestia, Trenčín


Územie Mierového námestia patrí medzi pamiatkové rezervácie a jeho rekonštrukcia musela prebiehať pod dohľadom pamiatkarov, keďže v priestore sa nachádza barokový morový stĺp, budova Piaristického gymnázia J. Braneckého, renesančné Farské schody a ďalšie významné objekty. Rekonštrukcia sa týkala celej plochy námestia, priestoru vybiehajúceho k Mestskej veži, priestoru pozdĺž kostola sv. Fr. Xaverského a nadväzujúcej Farskej ulice. Pred samotnou rekonštrukciou a počas nej sa robil záchranný archeologický výskum, v priebehu ktorého došlo k významným historickým objavom pôvodnej dlažby 17. storočia a základ Hornej brány. Cieľom návrhu bolo vytvorenie centrálnej mestskej plochy, ktorá spĺňa všetky dôležité funkcie – zhromažďovaciu, obchodnú aj kultúrnu. V rámci rekonštrukcii bola jeho hlavná plocha pokrytá štiepanou andezitovou dlažbou. Námestie lemuje stromoradie, vytvárajúce poriadok a rytmus, ktorý bol rozhodujúci pre všetky ďalšie kompozičné zámery – rozmiestnenie svetiel, lavičiek, odpadkových košov. Po obvode námestia je pochôdzkový pás zo žulovej mozaiky v sivých odtieňoch. Stredom prechádza hlavná plocha s líniovými schodmi s dlažbou zo štiepaných žulových kociek. Okrem existujúcich dominánt, lipy slobody a morového stĺpu, má táto plocha aj novonavrhnutý centrálny vodný prvok – Zlatú fontánu Marca Aurélia. Ďalším z atraktívnych prvkov námestia je bronzový plastický model mesta vo forme sochárskeho diela. V priestore námestia bol osadený nový kvalitný mobiliár, ktorý zaistí dostatok miest na sedenie, možnosť občerstvenia a relaxáciu. Pri výbere mobiliára bol kladený dôraz na prírodné materiály, kvalitný dizajn a remeselné spracovanie, bezpečnosť, životnosť a jednoduchú údržbu. Novovybudované stavebné prvky veľmi citlivo doplnili historický ráz celého námestia. Celá rekonštrukcia bola veľmi náročná najmä z dôvodu koordinácie činností všetkých dodávateľov, keďže pred samotnou rekonštrukciou plôch došlo ku kompletnej výmene inžinierskych sietí.

Spoločnosť CESTY NITRA, a. s. realizovala na tejto stavbe kompletnú rekonštrukciu – povrch námestia (spätné použitie historickej dlažby), sadové úpravy, verejné osvetlenie spĺňajúce požiadavky SMART city (osvetlenie, ozvučenie, wifi, kamery) a námestie sa doplnilo o mobiliár, pódium, fontánu a bronzový model mesta.

Mesto Trenčín
verejný
zrealizované
2017
2018
Špeciálne projekty
1 000 000 € - 5 000 000 €

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...