Tomáš Heč: Vždy tam, kde sa "láme chlieb"


Pochádza zo stavbárskej rodiny, spätaj s Hydrostavom a Inžinierskymi stavbami (ISK). Keď sa sním zhovárate o práci, tiež cítite, že jablko spadlo priamo pod strom. Stavbár z terénu a zároveň manažér, ktorý sa nevyhýba náročným úlohám. Priam ich vyhľadáva. Šéf nitrianskeho strediska: Tomáš Heč.

Prázdny

Ako dlho ste už v blízkosti značky Colas?
V rokoch 2008-2010 dokončovali Inžinierske stavby, závod Šaľa, špeciálnu stavbu pavilón primátov v bratislavskej ZOO. Vtedy som ešte študoval na Stavebnej fakulte STU Bratislava a zároveň som už poracoval ako technik-prípravár na stavbe. Robil som o nej aj diiplomovú prácu, ktorú komisia vyhlásila za najlepšiu v mojom ročníku.

Určite k tomu pomohlo prepojenie s praxou. Čo nasledovalo?
Už-už som mal namierené na dostavbu atómovej elektrárne Mochovce, no nakoniec som si vybral cesty. Na severnej Morave dokončovali ISK diaľnicu D4705 Belotín - Hladké Životice, odkiaľ som potom prešiel na úsek D3 Tábor - Sobeslav. A ďalším infraštruktúrnym projektom, na ktorom som okúsil čeko-slovenskú spoluprácu, bol veľký mestský obchvat Brna.

Kedy ste sa vrátil na Slovensko?
V čase, keď sa stavala cesta R2 Ruskovce - Pravotice v Trenčianskom krraji. Prevzal som úlohu technického manažéra po francúzskom kolegovi. Zodpovedal som za technické postupy, aktuálnu projektovú dokumentáciu a jej implementáciu... Na tejto stavbe som zotrval prakticky až do jej spustenia do prevádzky a vtedy sa moja púť v Colase aj skončila.

Čo rozhodlo, že napokon pokračovala?
Práve na R2 prišiel ako manažér projektu Cyril Pinault, neskorší riaditeľ celého slovenského Colasu. Keďže sa nám dobre spolupracovalo, prijal som v roku 2019 jeho ponuku posilniť oddelenie veľkých tendrov. Poritom som dostal za úlohu pomôcť dotiahnuť do zdarného konca niektoré dôležité projekty s účasťou ISK, resp. Colasu - napríklad kompresorovú stanicu pre prepravcu plynu Eustream v Lakšárskej Novej Vsi a promenádu Living Park v Nitre. To sa s našim tímom napokon aj podarilo. Aktuálne som zodpovedný za projekty, v ktorých sme boli úspešní pre Slovenskú správu ciest (SSC). Pôsobím tu ako "projektový manažér", teda niečo veľmi podobné ako na spomenutom úseku R2. Zároveň som od júna 2022 prevzal vedenie strediska Nitra.

Tomáš Heč (vpravo) prichádza na stavbu - rekonštrukciu cesty I.triedy pri Rakovci v okrese Krupina. Aktivitu tam pribrzdili archeologické nálezy, dnes nám už nestojí v ceste nič.

Poďme po poriadku. Ako sa vyvíjajú zákazky pre Slovenskú správu ciest?
Sprevádzajú ich určité problémy, ktoré súvisia s tým, že sa riadia zmluvnými podmienkami známymi ako "červený Fidic", čo znamená, že projekt je v réžii objednávateľa a z nášho pohľadu ide o tzv. "meraný kontrakt". Veci sa vyvinuli tak, že pri Hronskom Beňadiku klient dlhšie čaká na vyjadrenie zo strany železníc, keďže opravovaná cesta je tam v jednej časti okrem trate aj v tesnom susedstve rieky a skalnej steny. Trochu lepšie je na tom projekt pri Rakovci v okrese Krupina. Tam nás však trochu pribrzdil objav archeologických nálezov zo 16. storočia. Tieto dve stavby zastrešuje naše nitrianske stredisko.

Aké zákazky ste v roku 2022 zrealizovali v Nitrianskom kraji pre iných klientov?
Bolo to značné množstvo rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, spomeniem aspoň 38-km úsek Bajč - Štúrovo, kde sme položili asfalt na jeho veľkej časti. Plus zopár projektov pre súkromných investorov.

Oprava 38km dlhého úseku Bajč-Štúrovo, ktorý patrí medzi ťažiskové projekty nitrianskeho strediska. Asfalt sa vymieňa na 33 kilometroch cesty II. triedy č. 509, Investorom je Nitriansky samosprávny kraj. Pribudli bezpečnostné prvky, vymieňané a dopĺňané sú aj dopravné značky. Časť cesty prechádza cez chránené vtáčie územie Dolné Považie. "Inak práca v Nitrianskom kraji je dosť stereotypná, úseky ako je tento, precháduzajú cez pomerne rovnaký, rovinatý typ krajiny," komentuje Tomáš Heč.

 

Zdá sa, že ste tam, kde sa nielen niečo deje, ale kde potrebuje Colas "zabrať." Trúfli ste si toho na seba dosť....
nebolo to ľahkjé rozhodovanie. No taká ponuka neprichádza každý deň a ja som človek, ktorý chce napredovať. Dokážem ťažiť z rôznych skúsenotí - mám za sebou prácu v Česku s Colasom a Sangreenom, teda bývalou mostnou divíziou, prácu vo veľkých združeniach so stavebnými lídrami, spolupracoval som s Francúzmi, na rôznych infraštruktúrnych a líniových stavbách, riešil som ich z pohľadu zmluvného, projektového, výrobného, ekonomického, zažil som časový stres, na Living parku sme si všetci prešli Covisom. Rešpekt teda mám, strach nie.

Takýmto výzvam však manažér nemôže čeliť sám. Aký tím potrebujete po svojom boku?
Určite každý z nás má byť duchom a srdcom stavbár. Motivuje nás, že po nás niečo zostane. Sme na jednej lodi. Mám okolo seba tím skvelých ľudí a hlavne odborníkov. Som presvedčený, že spoločným zodpovedným prístupom a pracovitosťou dosiahneme stanovené ciele. Chcem byť taký líder, ktorý stojí za svojim tímom a za ktorým sa ľudia neboja prísť.

Máme za sebou rok zvyšujúcich sa cien. Ako ste sa s klientmi dokázali zladiť?
Indexácia cien, teda ich ošetrenie súvisiace s infláciou, je dôležitá. Radi by sme to zahrnuli už do zmlúv, prípadne do dodatkov. Zatiaľ nám to najlepšie vychádza so samosprávnymi krajmi, ktoré zdá sa dokážu pružnejšie reagovať. U SSC by mal čoskoro platiť metodický pokyn, ktorým zohľadnia cenotvorbu v súvislosti s materiálom, energiami aj ľuďmi. Veríme, že aj cezhraničné a eurofondové projekty, budú mať tieto veci v poriadku.

Pre človeka, aby nevyhorel, je mimoriadne dôležitá rovnováha. Ako sa vám darí si ju udržiavať?
Naozaj nie je ľahké nájsť si čas, ale keď sa mi to podarí, rád športujem. S manželkou obľubujeme cestovanie a rôzne turistické výlety. No asi najčastejšie, keďže som vcelu technický typ, sa dostávam k manuálnej práci okolo domu, tiež v záhrade a vinohrade.

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...