Recyklácii patrí budúcnosť


Výroba asfaltových zmesí patrí k základným aktivitám našej spoločnosti. Je pod drobnohľadom nielen z hľadiska ekonomického a technologického, ale aj z pohľadu ochrany životného prostredia. Dôležitým trendom, ktorý musíme zachytiť a rozvíjať aj my, je recyklácia asfaltových zmesí.

Prázdny

iniciatíva OneColasPlant (OCP) skupiny Colas má za cieľ hľadať spôsoby ako zefektívniť výrobu AZ a zároveň optimalizovať náklady v stredoeurópskej oblasti. optimalizácia nákladov pri udržaní a zvýšení kvality výsledných produktov je našim kľúčovým záujmom už niekoľko rokov. Snažíme sa ho dosiahnuť súhrnom rôznych nástrojov a technických riešení, ktoré sú pre každú obaľovačku iné. Počnúc výberom najvhodnejších vstupných materiálov, cez reguláciu výrobných teplôt, až po recykláciu AZ. Každá obaľovačka má iné technické riešenia a tým pádom aj iné možnosti, ale rovnako je to aj o šikovnosti či zručnosti našich strojníkov obaľovacích súprav, pretože oni "držia páky", ktorými to ovplyvňujú.
 

Branislav Pažák (vľavo) a Jozef Janščák pri kontrole triedenia recyklátu (RAP) vhodného do výroby AZ.

Prázdny

Zachytili sme nastupujúci trend recyklácie materiálov a snažíme sa ho ďalej rozvíjať, teda navyšovať pomer RAP v našich AZ. Trend používania R-materiálu, ako sa recyklát tiež nazýva, je v celej našej skupine aktuálna téma. Snažíme sa totiž – z hľadiska šetrného prístupu k životnému prostrediu – o úspory neobnoviteľných materiálov, ako aj o znižovanie množstva odpadov na skládkach.

Slovenská legislatíva sa na „recyklát“ pozerá ako na odpad, prípadne za určitých podmienok ako na vedľajší produkt. Nakladanie s odpadom je veľmi špecifická činnosť a všetko musí byť v súlade s predpismi. Väčšina našich obaľovačiek sú aj zariadenia na zhodnocovanie odpadov, čo nám aj predtým dávalo možnosti, ako pomôcť ekológii.

Nová vyhláška o stavebných odpadoch, schválená v jeseni 2022, nám ponúka viac alternatív, ako sa dostať k RAP, ktorý môže byť za určitých podmienok považovaný za vedľajší produkt, nie za odpad. Tento posun by mal sčasti zjednodušiť administratívu a dať viac priestoru na jeho získanie a používanie – veď kamenivo či bitúmen sú veľmi cenné suroviny. Samozrejme  si použitie recyklátu vyžaduje aj predpísané laboratórne skúšky.

Cena produktu je u zákazníkov dávno sledovaný parameter, no „enviroaspekt“ sa stáva ďalším. Už je tu doba, keď predkladáme klientom na schválenie skúšky typu s recyklátmi.

Prázdny

Zásady ochrany osobných údajov

Používame cookies, aby sme návštevníkom poskytli čo najväčšie pohodlie pri používaní tejto stránky. Viac info...