PREFABRIKáTY

Prázdny

Vyrábané v závode PREFA Kysak

Prázdny

PREFA KYSAK

Prefa Kysak je jedným z najstarších závodov spoločnosti COLAS Slovakia, a.s. a viac ako 65 rokov vyrába prefabrikáty pre široké použitie v stavebníctve.

Samotný závod dodnes prechádza vývojom a neustálou modernizáciou technológií a svoj výrobný program prispôsobuje aktuálnym požiadavkám trhu.

Vďaka tesnej blízkosti k železničnému uzlu v Kysaku distribuujeme naše výrobky aj na veľké vzdialenosti.

Prázdny
Prázdny

VÝROBNÝ PROGRAM
V PREFA KYSAK

Náš výrobný program zastrešuje široké spektrum možností využitia prefabrikátov vo výstavbe. Použitie prefabrikátov jednoznačne urýchľuje vyhotovanie každého projektu.

Okrem výroby prefabrikátov ponúkame:

  • predaj tzv. polosuchého betónu

  • predaj ohýbanej výstuže
  • optimalizáciu projektového riešenia interným statikom
Prázdny

LOKÁCIA PREFY KYSAK A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Prázdny

Moja poloha