Bezpečnostné bariéry TOBLERONE

POPIS

Bezpečnostné bariéry toblerone sú železobetónové prefabrikáty tvorené doskou a ihlanmi. Vo všeobecnosti zabraňujú prechodu vozidiel a iných mechanizmov

MOŽNOSTI POUŽITIA

Prefabrikáty toblerone sa dajú použiť ako bezpečnostná prekážka, ktorá bráni prechodu osobných áut, nákladných či iných mechanizmov. V minulosti tento typ prefabrikátu slúžil ako protitanková bariéra. V dnešnej dobe sa dá použiť aj ako ochranná, protiteroristická bariéra na verejných priestranstvách peších zón, letiskových plôch, autobusových či vlakových staníc. Zábrana sa dá použiť aj za účelom jednoduchého zamedzenia prejazdu áut na súkromných plochách či parkoviskách. Zábrany sa štandardne ukladajú do zámkov a sú dimenzované na nárazovú horizontálnu silu 100kN.

na stiahnutie: