Cestné panely

POPIS

Cestný panel je železobetónová doska určená na výstavbu provizórnych vozoviek, skladovacích a manipulačných plôch. Výroba je možná s hladeným alebo nehladeným (drsným) povrchom.

MOŽNOSTI POUŽITIA

- podklad na uloženie bunkových kontajnerov - vytváranie dočasných účelových komunikácií - obchádzkových, parkovacích, skladovacích a iných spevnených plôch - spevnenie hrádzí a vodných tokov - spevnenie plôch pod podperné konštrukcie pri výstavbe mostov Výhodou použitia je jednoduchá a rýchla montáž a demontáž. Pri dodržaní technologického postupu je možné panely použiť opakovane

na stiahnutie: