Nádrž BKK Žumpa Septik

POPIS

Betónová nádrž BBK je železobetónovým prefabrikátom slúžiacim ako žumpa alebo septik.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Betónová nádrž BBK sa používa ako aktivačná a dosadzovacia časť malých čistiarní odpadových vôd typu BBK (biologický betónový kontajner) a ako akumulačná, vyrovnávacia chloračná nádrž alebo ako septik a žumpa. Nádrž podľa typu má úžitkový objem 9 m³.

na stiahnutie: