Nosníky I-96

POPIS

Nosník I-96 je dodatočne predpätý prefabrikát tvaru „I“, ktorý sa skladá z troch železobetónových dielcov, spojených predpínacou výstužou určené na výstavbu spriahnutých vodorovných konštrukcií.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Dodatočne predpäté nosníky I-96 sa používajú ako vodorovné nosný konštrukcie cestných a diaľničných mostov monoliticky spriahnuté železobetónovou doskou. Z nosníkov dĺžky 24, 27 a 30 m je možné navrhovať mosty o šikmosti 90 až 45, z nosníkov dĺžky 42 m mosty o šikmosti 90 až 60, o jednom a viacerých poliach.

na stiahnutie: