Oporné T a L prefabrikáty

POPIS

Prefabrikáty tvaru „T“ sa používajú ako oporné steny, pri výstavbe skládok sypkých materiálov a v poľnohospodárstve pri výstavbe silážnych jám a pod. Prefabrikát tvaru „L“ sa používajú ako oporné konštrukcie terénnych úprav, na spevňovanie svahov a brehov, na budovanie kanálov a pod.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Oporným múrom sa zachytávajú účinky zeminy, prípadne inej sypkej látky (uhlia, rudy a pod. ). Spolu s vlastnou tiažou oporného múra sa tieto tlaky prenášajú v základovej škáre na základovú pôdu.

na stiahnutie: