Železobetónové skelety

POPIS

Jedným z najčastejšie používaných nosných konštrukcií sú železobetónové skelety. Dobrá protipožiarna odolnosť je výhodou oproti oceľovým konštrukciám.

MOŽNOSTI POUŽITIA

Vhodné sú pri výstavbe administratívnych hál, obchodných centier, autosalónov, skladových a výrobných hál.

Prefabrikované prvky ŽB skeletov tvoria tieto prvky:
prefabrikované kalichy, stĺpy, prievlaky, väzníky, väznice, stužidlá, stužujúce steny, schodiskové ramená a podesty, základové trámy

Tvarové rozmery ich vystužovanie definuje realizačný projekt a výrobná dokumentácia spracovávané individuálne pre každý projekt. 

na stiahnutie: