Modernizácia cestnej infraštruktúry PSK, II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice

Rekonštrukcia ciest II. triedy vrátane mostných objektov

Prešovský samosprávny kraj
verejný
vo výstavbe
2019
Cestná infraštruktúra
1 000 000 € - 5 000 000 €