Modernizácia cestnej infraštruktúry PSK, II/545 Kapušany a II/545 Kapušany - Raslavice

Rekonštrukcia ciest II. triedy vrátane mostných objektov