Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach


Article text...

Správa mestskej zelene v Košiciach
verejný
zrealizované
2019
2020
Ekologické a vodohospodárske stavby, inžinierke siete
do 1 000 000 €