Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v arecheoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu

<Zadajte anotáciu>