Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v arecheoparku Mikulčice - Kopčany na slovenskej strane k lávke cez rieku Moravu

<Zadajte anotáciu>

Trnavský samosprávny kraj
verejný
vo výstavbe
2018
2019
Cestná infraštruktúra
do 1 000 000 €