Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.tried, III. Etapa - I/76 Štúrovo, Nánanská

Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, rekonštrukcia cesty, vybudovanie cyklochodníkov