Rekonštrukcia Uličky remesiel - Hrnčiarska ul., Vodná ul., Rumanova ul.

Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov, sadové úpravy, verejné osvetlenie, kamerový systém