Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Výstavba rýchlostnej cesty, mostov, protihlukových stien, poľných ciest a preložiek inžinierskych sietí